Inglass venetian - חשמלי

  • הצילון החשמלי מדגם  AB3 מאפשר פעולה של סיבסוב והרמה וניתן להפעלה ע"י מפסק או שלט רחוק   
  • השלט יכול להפעיל עד 10 ערוצים שונים הניתנים לתכנות ע"פ השילובים הנדרשים.
  • את הצלון החשמלי ניתן לייצר עם מרווח אוויר של 27 מ"מ, הצילון מיוצר עם תריס וניציאני. 

לייעוץ מקצועי והתאמת מוצרים